Støj og vibrationer fra veje og jernbaner

Vi har stor erfaring med beregning og måling af støj og vibrationer fra veje og jernbaner

Beregning af støj fra veje og jernbaner sker ved hjælp af den af Miljøstyrelsen foreskrevne metode NORD2000.

 

Ved nyt byggeri tæt på en jernbane skal vibrationsniveauet i det nye byggeri vurderes ud fra præcise målinger i jordoverfladen. Tornhøj Måleteknik er certificeret til dette og har med erfaringen fra DSB (Banedanmark / Banestyrelsen) særlige forudsætninger for at vurdere resultatet.

 

Tornhøj Måleteknik har en unik ekspertise inden for området støj og vibrationer fra jernbaner. Denne hidrører dels fra erfaringen i DSB og dels fra udførelsen af flere store måleserier.

 

Tornhøj Måleteknik har været bygherrekonsulent for Metroselskabet under bygningen af de første etaper. 

Søger du en rådgivende ingeniør eller måletekniker  med professionel service og rimelige priser?

 

Kontakt Tornhøj Måleteknik på
Tlf.: 44 97 46 38

 

Eller send os en mail på

jorgen.tornhoj.christensen@mail.tele.dk

Til forside

Velkommen   /   Referencer   /   Kontakt os

 

Vi henvender os hovedsageligt til erhverv, kommuner og andre offentlige myndigheder.

 

Tornhøj Måleteknik er kendt og respekteret i branchen og kan indgå i samarbejde med andre rådgivere eller arkitekter, f. eks. som specialist i støj og vibrationer.

Kontakt Tornhøj Måleteknik

Axel Juels Allé 90, 2750 Ballerup

 

Telefon: 44 97 46 38 / 40 28 60 68

jorgen.tornhoj.christensen@mail.tele.dk

 

CVR: 26011094

Certificeret til støj- og vibrationsmålinger

Vi er certificeret af Delta på vegne af Miljøstyrelsen og står på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.

 

Læs mere om certificeringsordningen her.